QUY TRÌNH ĐO THÍNH LỰC CHO TRẺ EM

đo thính lực cho trẻ

1. Nội soi tai: Kiểm tra ống tai ngoài và màng nhĩ
2. Đo nhĩ lượng: Đánh giá chức năng tai giữa
3. Đo điện âm ốc tai (OAE - Otoacoustic emission): Đánh giá chức năng ốc tai
4. Đo thính lực đơn âm: Xác định ngưỡng nghe chủ quan ở trẻ em lớn
5. Đo điện thính giác thân não (ABR - Auditory brainstem response) - Đo đáp ứng trạng thái bền vững thính giác (ASSR - Auditory steady stage response): Xác định ngưỡng nghe khách quan của trẻ và đánh giá chức năng sau ốc tai
6. Đo thính lực lời: Đánh giá khả năng nghe, hiểu lời nói của trẻ
7. Đo trường tự do (FF - Free field): Phương pháp kiểm tra sức nghe của trẻ sau khi trẻ mang máy trợ thính từ 3 tuần đến 3 tháng 1 lần